Regulamin skupu pustych tuszy i tonerów

.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z 20.06.2001) każda firma lub instytucja zobowiązana jest do zbiórki i przekazania do utylizacji lub recyklingu odpadów, a takimi są w rozumieniu wspomnianej ustawy puste tusze i tonery do drukarek.

Umożliwiamy Państwu przekazanie zużytych pojemników po tuszach przy otrzymaniu za nie odpowiedniego wynagrodzenia i wymaganej Karty Przekazania Odpadu.

Wynagrodzenie można uzyskać za wszystkie oryginalne tusze i tonery wyszczególnione w cennikach.

- Muszą one posiadać oryginalne naklejki producentów jak: HP, Canon, Samsung, Brother, Lexmark, do ponownej regeneracji nie nadają się chińskie zamienniki

- Nie napełniane wcześniej - pojemnik nie może być ponownie napełniany lub poddany procesowi jakiejkolwiek regeneracji 

- Nieuszkodzone mechanicznie - skupowane tusze nie mogą zawierać śladów rdzy lub korozji, odprysków oraz uszkodzenia dyszy drukującej. Muszą być sprawne elektronicznie, żaden przepalony pojemnik nie nadaje się do skupu 

- Tonery drukujące nie mogą być popękane, wyszczerbione. Zaden z elementów tonera taki jak: wałki, zębatki, klapki nie mogą być uszkodzone

- Styki elektryczne tonerów oraz wszelkie plomby producenta muszą być nie naruszone. Za uszkodzony toner, który nie nadaje się do przetworzenia nie wypłacamy wynagrodzenia